Over DPGO

Over DPGO

Het Diaconaal Platform Gemeente in de gemeente Oldebroek (hierna: DPGO) wil kerken, Burgerlijke gemeente en andere hulpverlenende organisaties verbinden, door vanuit het geloof samen te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid en zo de Bijbelse opdracht zichtbaar te maken in een leefbare en rechtvaardige samenleving voor alle mensen in hun omgeving. Lees verder

Projecten

Diaconaal platform Gemeente Oldebroek werkt samen met een aantal andere projecten in de gemeente

MEEHELPEN? DAT KAN!