Deelnemende kerken

Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo,  Oldebroek:   www.luctoretemergo.com
Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek:   www.vegoldebroek.nl
R.K. parochie “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming”  Hattemerbroek: www.rklocatiehattem.nl
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Noorderlicht, Wezep:  www.gkvwezep.nl
Gereformeerde kerk Kruiskerk,  Wezep:  www.kruiskerk-wezep.nl
Hervormde Gemeente te Wezep-Hattemerbroek : www.hervormdwezep.nl
Nederlands Gereformeerde Kerk, Morgenster: www.ngk-wezep.nl
Hervormde Gemeente, Pauluskerk Wezep: www.pauluskerkwezep.nl
Gereformeerde kerk in Oldebroek, Goede Herderkerk: www.gereformeerdekerkoldebroek.nl
Hersteld Hervormde Gemeente, Bethelkerk Wezep: www.hhgwezep.nl
Hervormde Gemeente Oosterwolde-Noordeinde: www.hervormdegemeenteoosterwolde.nl
Hervormde gemeente Oldebroek, Dorpskerk en Maranantha ’t Loo: www.hervormdoldebroek.nl