Meehelpen

Vrijwilligers

Schuldhulpmaatje Oldebroek en ZorgSaam Oldebroek werken uitsluitend met vrijwilligers. Regelmatig ontstaan er binnen de projecten mogelijkheden voor vrijwilligers om mee te helpen als maatje of in een meer bestuurlijke rol. Heeft u belangstelling kijk dan eens op de websites:

www.schuldhulpmaatjeoldebroek.nl
www.zorgsaamoldebroek.nl

Financiele steun

Het werk van SchuldHulpMaatje Oldebroek en Zorgsaam Oldebroek is afhankelijk van subsidies en giften. Uw gift wordt voor 100% besteed aan het goede werk van deze stichtingen en is daarom meer dan welkom.

Stichting SchuldHulpMaatje Oldebroek ( Verstandig Geldbeheer Oldebroek)
Rekeningnummer:  NL81 RABO 0300860102

Stichting Zorgsaam Oldebroek
Rekeningnummer: NL75 INGB 0007 0463 99

Ideeën

U kunt ons werk ook ondersteunen door mee te denken. Heeft u ideeën mail ze dan naar bovengenoemde mailadressen.