Meehelpen

Vrijwilligers

Het DPGO werkt uitsluitend met vrijwilligers. Regelmatig ontstaan er binnen de projecten mogelijkheden voor vrijwilligers om mee te helpen als maatje of in een meer bestuurlijke rol. Heeft u belangstelling kijk dan eens op de websites:

www.schuldhulpmaatjeoldebroek.nl
www.zorgsaamoldebroek.nl

Financiele steun

Het werk van SchuldHulpMaatje Oldebroek en Zorgsaam Oldebroek is afhankelijk van subsidies en giften. Uw gift wordt voor 100% besteed aan het goede werk van deze stichtingen en is daarom meer dan welkom.

Stichting SchuldHulpMaatje Oldebroek ( Verstandig Geldbeheer Oldebroek)
Rekeningnummer:  NL81 RABO 0300860102

Stichting Zorgsaam Oldebroek
Rekeningnummer: NL75 INGB 0007 0463 99

Ideeën

U kunt ons werk ook ondersteunen door mee te denken. Heeft u ideeën mail ze dan aan:  diaconaalpgo@gmail.com