Projecten

Door de gezamenlijke diaconieën zijn een aantal projecten gestart.

www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
www.eerstehulpbijschulden.nl
www.moneyfit.nl

Onze missie

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

SchuldHulpMaatje Oldebroek werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Onze visie
Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

Contact met SchuldHulpMaatje Oldebroek

Wil je meer informatie over SchuldHulpMaatje Oldebroek met betrekking tot je persoonlijke situatie of wil je schuldhulpmaatje worden, neem dan contact op met:

Coordinator: Hans van Leeuwen
Email: info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl
Telefoonnummer: 06 – 54616047

 

www.zorgsaamoldebroek.nl

“In de gemeente Oldebroek mag niemand eenzaam zijn!”

ZorgSaam Oldebroek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de betrokkenheid voor de medebewoners in de gemeente Oldebroek te vergroten. We willen hulp bieden door onze eigen krachten en mogelijkheden in te zetten voor mensen die (binnen of buiten) de kerk aan huis gekluisterd zijn door (chronische) ziekte en/of afnemende mobiliteit.

Steeds meer mensen moeten hun zorg en ondersteuning zelf organiseren. Wanneer je niet beschikt over een sociaal netwerk is dat heel lastig. ZorgSaam Oldebroek wil hen graag een maatje aanbieden om eenzaamheid en sociale isolatie te voorkomen. Hierbij staan het geven van aandacht en het terugkrijgen van de regie over het eigen leven voorop.

Maatjes kunnen helpen door bijvoorbeeld samen een wandeling te maken of mee te gaan tijdens een doktersbezoek. Zij zijn gemotiveerde vrijwilligers die er plezier in hebben iets voor een ander te betekenen. Ze zijn geïnteresseerd in mensen, hebben respect voor anderen en kunnen goed luisteren en zich inleven.

Heeft u, een familielid of kennis behoefte aan deze ondersteuning neem dan contact op met Zorgsaam Oldebroek.

Coordinatoren: Joke de Jong en Tineke van Loon
Email adres: info@zorgsaamoldebroek.nl
Telefoonnummer: 06 222 84 565.  (Op werkdagen tussen 9:00 en 12:00.)

Heb je belangstelling om zorgmaatje te worden? Dan kunnen we je hulp goed gebruiken! Je kunt je aanmelden via de website www.ZorgSaamOldebroek.nl.

Bekijk voor actuele informatie ook onze Facebook-pagina ZorgSaamOldebroek.

Doe mee, want in Oldebroek mag niemand eenzaam zijn!

 

www.adviesraadoldebroek.nl

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek adviseert het college van burgemeester en wethouders over de thema’s Welzijn en Zorg, Jeugd en Arbeidsparticipatie.

In de Adviesraad Sociaal Domein is het DPGO vertegenwoordigd door twee personen

Zij vertegenwoordigen de kerkelijke achterban in de gemeente Oldebroek.

Zij denken in een vroeg stadium mee over de plannen van de gemeente. Dat lukt alleen, wanneer zij tijdig signalen ontvangen van de inwoners over hoe het beleid uitpakt in de praktijk. De diaconieën van de verschillende kerken in het DPGO zijn een belangrijke leverancier van deze signalen.

Ervaringen kunt u delen via het mailadres: info@adviesraadoldebroek.nl